24.04.2017 | GetTheLouk

Kamufláž

How to improve your English? (ENG/CZE article)

24.02.2013
Pralinka
Jako jedna z mnoha jsem se i já rozhodla založit si blog. Doufám ale, že nebude "jako jeden z mnoha", ale jiný, zajímavý - zkrátka takový, abyste se na něj rády(i) vracely(i) :) Píšu tak nějak o všem, zejména v angličtině, některé články ale jsou i v češtině. http://pralinkablogs.blogspot.cz/

Learning English doesn't have to be boring - you don't have to sit and learn phrases and words to be good at it and speak better. :)) Učení angličtiny nemusí být nuda - nemusíte sedět a učit se fráze a věty, abyste v tom byli dobří a lépe mluvili. :))

I was just thinking about summertime. Everybody loves it. Why? The school ends and our holiday starts which means that a lot uf people travel. Some of them travel in the Czech Republic, but someone travels abroad. Of course - you can swim in the sea, go sightseeing, but an important think is that you have to speak English in lots of cases. It's a good way to improve it, but it isn't the only way. And, as you know, you should already know some words and phrases if you decide to travel abroad. That's could be a problem for someone who doesn't pay attention at school or just doesn't like the way the teacher explains it.

You could go to a course, but if you don't have enough time or money... I think that the best way to learn and improve English is to watch films which are in that language. But! You should watch it with English subtitles, not Czech. It's better to start with some movies you've already seen. It should be an "understandable" movie fo you if it's possible. :D For example I watched Harry Potter movies a lot, because I knew them very well in my language. A lot of phrases I use now at school or somewhere are from Harry Potter. Don't be dissapointed if you don't understand everything - it needs time and may be you'll have to watch that movie many times to absolutly understand it.

The second thing I really enjoy is reading English books. It doesn't have to be a thick book with 500 pages. I recommend you to start with some thin books which are for people who learn English. You simply go to a bookshop and choose a "stage" (level) that is good according to your knowledge. There are some easy stories, but  you can find something from classic authors rewrite for students in "easier" English, just like Jane Eyre. You can also try some children's books. Yes, may be it sounds weird, but you always have to start somewhere, don't you? I really liked Mathilda from Roald Dahl. Althought it's a children's book, an adult can find there something too - adults like it as well, they just see it another way. There are some books which are write in English and in Czech together, but I don't think it's the best way to learn English, because you don't have to find the word in a dictionary, so you don't remember them so much.

I hope you like this article and remember that learning English doesn't have to be boring ;) Btw, I am sorry if my English isn't so good, but this is a way how I can improve it, isn't it? :D

 

Czech version for those who aren't feeling like reading a long article in English: :))

Zrovna jsem přemýšlela o letním čase. Všichni ho milují. Proč? Škola končí a začínají nám prázdniny, což znamená pro mnoho lidí cestování. Někteří z nich cestují po ČR, ale někdo jede do zahraničí. Jistě - můžete plavat v moři, podívat se na památky, ale jedna důležitá věc - v mnoha případech musíte mluvit anglicky. Je to dobrá možnost jak se zdokonalit, ale není to jediný způsob. A, jak víte, taky byste už měli nějaká ta slovíčka a fráze znát, pokud se rozhodnete cestovat do zahraničí. To může být pro někoho, kdo nedává ve škole pozor nebo mu prostě jen nesedne učitel, problém.

Mohli byste se zapsat do nějakého kurzu, ale jestli nemáte dost času nebo peněz... Myslím, že nejlepší cesta, jak se naučit a zlepšit svoji angličtinu, je dívat se na anglické filmy. Ale! Měli byste se dívat s anglickými titulky, ne s českými. Je lepší začít s filmy, které už jste někdy viděli. Měl by to být "srozumitelný" film, jestli je to možné. :D Například já se dívala hodně na Harry Pottera, protože jsem ho dobře znala v češtině. Mnoho frází, které užívám ve škole nebo někde, jsou právě z Harry Pottera. Nebuďte zklamaní, když nebudete všemu rozumět - chce to čas a možná se budete muset na ten film podívat mnohokrát, abyste mu absolutně rozuměli.

Druhá věc, kterou mám ráda, je čtení anglických knih. Nemusí to být nějaká tlustá kniha o 500ti stranách. Doporučuji začít s nějakými užšími knížkami, které jsou určeny přímo pro lidi, co se učí anglicky. Jednoduše zajdete do obchodu a vyberete si úroveň, která pro vás - vzhledem k vašim znalostem - bude nejlepší. Prodávají se jednoduché příběhy, ale i díla klasických autorů přepsaná pro studenty "zjednodušenou" angličtinou - třeba Jane Eyre. Můžete taky zkusit nějaké dětské knihy. Ano, možná to zní divně, ale vždycky musíte přece někde začít, ne? Mně osobně se líbila Mathilda od Roalda Dahla. I když je to kniha pro děti, dospělý si tam taky dokáže najít své - dospělým se také líbí, akorát to vidí trochu jinak. Jsou k dispozici také knihy psané v angličtině i v češtině zároveň, ale nemyslím si, že je to nejlepší způsob naučit se anglicky, protože nemusíte slovíčka hledat ve slovníku, takže si je tolik nezapamatujete.

Doufám, že se vám tento článek líbil a pamatujte, že učit se anglicky nemusí být nuda ;) Mimochodem, omlouvám se za moji angličtinu, ale tohle je taky jednen způsob, jak ji mohu zlepšit, ne? :D

How do you improve your English? Do you watch movies and read books in English as well? What's your favourite?

Jak zdokonalujete svoji angličtinu vy? Taky se díváte na filmy a čtete knihy v angličtině? Které jsou vaše oblíbené?

zdroj obr: gotmesh.org/wp-content/uploads/2013/01/Learn-English-300x194.png

Komentáře

Žádné komentáře, buďte první, kdo okomentuje tento článek.

Pro přidání odpovědi se musíte přihlásit či registrovat. Zaregistrovat se

Pralinka

Jako jedna z mnoha jsem se i já rozhodla založit si blog. Doufám ale, že nebude "jako jeden z mnoha", ale jiný, zajímavý - zkrátka takový, abyste se na něj rády(i) vracely(i) Píšu tak nějak o všem, zejména v angličtině, některé články ale jsou i v češtině. http://pralinkablogs.blogspot.cz/


Czech Social Awards 2019

Global Social Awards

Czech Social Awards 2018

Největší inspirace pro krásné bydlení Vše pro vaše útulné bydlení :-)

Moderní portál o bydlení, největší inspirace pro interiéry a exteriéry.